Riegger i Sessions

Dwaj twórcy amerykańscy wymagają bliższego poznania z uwagi na ich pionierską działalność w dziedzinie nowej kompozycji. (Constantin) Wallingford Riegger (1885—1961) studiował i przez kilka lat działał w Berlinie. Wykładowca wielu amery­kańskich uczelni muzycznych, Riegger był pierwszym rodowitym Amerykaninem, który stosował dodekafonię (swobodną, niezależną od pierwotnego schematyzmu i rygoru). Był urodzonym radykalistą dźwiękowym, bezwzględnym w swoim dysonan­sowym języku dźwiękowym.

 

Napisał szereg symfonii, uwertur, koncertów instrumen­talnych i dzieł wokalnych. Roger Sessions (ur. 1896) również studiował w Europie (działał we Włoszech i w Niemczech). Wraz z A. Coplandem był organizatorem ważnej placówki Copland-Sessions Concerts ( 1928). Jest twórcą oryginalnym i bezkompromi­sowym, autorem dzieł symfonicznych, koncertów instrumentalnych, utworów kame­ralnych i oper (m. in. Montezuma, 1947—1962).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.