Walton i Tippett

Dwaj kompozytorzy dzisiejszego najstarszego pokolenia — Walton i Tippett — przynależą co prawda do muzyki naszego wieku, ale obaj związani są bardzo silnie z tradycją muzyki angielskiej. William (Turner) Walton (ur. 1902) wykazuje w swoich dziełach {Koncert skrzypcowy pisany dla Heifetza, Capriccio burlesco na orkiestrę i utwory chóralne) znacznie więcej przywiązania do muzyki romantycznej niż Michael Tippett. Z innych jego dzieł na szczególną uwagę zasługują: Facade na głos i 6 instru­mentów, Koncert altówkowy, opera Troilus and Cressida (1954).  Symfonia (1960) i orkiestrowe Wariacje na temat Hindemitha. Michael Tippett (ur. 1905) jest auto­rem wielu dzieł orkiestrowych (4 symfonie.

 

Koncert na orkiestrę smyczkową), kon­certów instrumentalnych, dzieł kantatowych, pieśni na głos i orkiestrę oraz oper (m. in. The Midsummer Marriage, King Priam i Knot Garden). Tippett nawiązuje często do XVI- i XVII-wiecznych tradycji angielskich, wykazuje jednak zainteresowanie nowymi osiągnięciami harmonicznymi i rytmicznymi, zwłaszcza z okresu między­wojennego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.