Biber

Jak Kuhnau, autorem programowych sonat był również Austriak Franz Biber ( 1644— —1704), wybitny twórca, kompozytor suit smyczkowych i muzyki kościelnej. Podró­żował wiele jako skrzypek, w swoim czasie uchodził za najznakomitszego wirtuoza, śmiałego w pomysłach (wprowadził m. in. scordature, czyli przestrajanie skrzypiec celem ułatwienia sobie gry w trudniejszych tonacjach, złożone rozwiązania dla gry dwudźwiękami oraz grę do VII pozycji). Działał w Salzburgu jako kapelmistrz dwor­ski.

 

Ok. 1675 r. powstała jego najciekawsza kompozycja programowa — instrumental­ny zbiór Sonaten zur Verherrlichung von 15 Mysterien aus dem Leben Mariae — która może być uważana za dzieło zapowiadające podobne tematy w twórczości Messiaena. Pisał również msze i litanie, a także opery. W dzisiejszym repertuarze wykonawców znajdują się przede wszystkim jego utwory instrumentalne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.