Boismortier

Joseph Bodin de Boismortier (1689—1755) komponował w różnych zakresach muzy­ki, konkurował z innymi w dziedzinie baletów, motetów na wielkie chóry i kantat świeckich. Komponował z zadziwiającą łatwością i gotowością do zmieniania stylów. Niemal we wszystkich jego utworach ważną rolę odgrywają flety, pisał też utwory fletowe (koncerty, sonaty). W jego dziełach nie brak pewnej elegancji i pomysłowości rytmicznej, opublikował jednak sporo utworów napisanych pospiesznie i nader po­wierzchownie. Wielkie znaczenie ma jego twórczość baletowa (balety Les Voyages de l’amour, Don Quichotte i pastorale Daphnis et Chloé).

 

Z kantat na uwagę zasługuje Diane et Acteon. Był typowym przedstawicielem rokokowego stylu galant we Francji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.