J. Różycki

Wybitnym twórcą polskiej muzyki religijnej był też Jacek Różycki (ok. 1625/35—ok. 1704), dyrygent kapeli królewskiej w Warszawie (następca Pękiela), gdzie wespół z I. C. Schmidtem był kapelmistrzem króla Augusta II, a potem w Dreźnie. Pisał utwory wokalno-instrumentalne, głównie koncerty kościelne i motety koncertujące. W jego dziełach uderza sprawność w posługiwaniu się środkami techniki polifonicznej. Skomponował szereg mszy, hymnów i koncertów kościelnych a cappella lub z towa­rzyszeniem instrumentów. Z jego dorobku na uwagę zasługują: Magnificemus in cantico, Magnificat i Dixit Dominus na chór i instrumenty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.