Pękiel

Karmelita Bartłomiej Pękiel (zm. 1670) działał jako kapelmistrz na dworze królew­skim w Warszawie, a później przy katedrze wawelskiej w Krakowie. Pisał muzykę kościelną w stylu kompozytorów weneckich. Jest autorem mszy czterogłosowej, mote­tów, kantat, pieśni łacińskich, koncertów i przypuszczalnie 40 tańców lutniowych. Najświetniejszym dziełem Pękiela jest utwór Audite mortales na sopran, alt, tenor, bas, 3 wiole i basso continuo. Forma tego dzieła waha się pomiędzy dramatycznym dialogiem a’ oratorium.

 

Obserwujemy tu zadziwiającą zależność muzyki od tekstu, w melodyce uderza jej śpiewność. Z dzieł chóralnych Pękiela na uwagę zasługują Msza wielkanocna, napisana na chór męski Missa brevis, a zwłaszcza Missa Pulcherrima, przepełniona pomysłami melodycznymi, mistrzowska w fakturze chóralnej. Z czasów wcześniejszych pochodzi Missa Concertata la Lombardesca, utwór 13-głosowy, ujęty w technice polichóralnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.