Scacchi i Stradella

Bardzo wcześnie — bo już ok. r. 1620 — zaczęto w Polsce uprawiać formę opery (w latach 1628—1646 była czynna na dworze królewskim stała opera). Uprawiano też bardzo intensywnie muzykę religijną, jeszcze muzykę wokalną a cappella i już for­my instrumentalno-wokalne, koncertujące. Z kompozytorów oper wymienić należy przede wszystkim Włocha Marca Scacchiego (1602 — przed 1685), długoletniego dyry­genta dworu warszawskiego; Scacchi napisał 5 dzieł scenicznych, wystawionych m. in. w Gdańsku i w Warszawie, szereg mszy i madrygałów.

 

Rówieśnikiem Scacchiego był Alessandro Stradella (1644—1682), którego bujne życie zakończone zostało mordem z zazdrości. Był znakomitym śpiewakiem i skrzypkiem, autorem kantat, oratoriów, muzyki kameralnej (sinfonie), madrygałów, arii i oper. Z jego dzieł najpopularniejsza jest Kantata na Boże Narodzenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.