Soler

Uczniem D. Scarlattego był Padre Antonio Soler (1729—1783), mnich, organista, kapelmistrz i kompozytor hiszpański, autor muzyki kościelnej, kameralnej i sonat fortepianowych. Był niezwykle płodnym kompozytorem (ponad 400 kompozycji różnego rodzaju, wśród których nie brak wzorowanych na nauczycielu utworów na instrumenty klawiszowe). Jego dzieła dramatyczne były wykonywane przez mnichów.Z innych dzieł na uwagę zasługują koncerty organowe, seria sześciu kwintetów na instrumenty smyczkowe i organy oraz praca teoretyczna z zakresu harmonii i modula- cji Llave de la Modulación (1762).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.