Steffani

Agostino Steffani (1654—1728) kształcił się w muzyce w Monachium i w Rzymie, studiował teologię we Francji i we Włoszech. Jako dyplomata działał w Hanowerze, gdzie jednocześnie był kapelmistrzem operowym. Był też organistą dworskim w Mo­nachium. Później przebywał w Brukseli. W roku 1707 został biskupem. Przyjaźnił się z Leibnizem. Właściwie nie zaprzestawał nigdy działalności muzycznej. Pisał kameral­ne sonaty triowe, kantaty, madrygały, bardzo ważne dla rozwoju muzyki duety kameralne (85) i opery w stylu późnoweneckim, którymi wywarł pewien wpływ nawet na Haendla.Z oper Steffaniego największą wartość przedstawiają ‚Marco Aurelio (1681). Salome (1685), Servio Tullio (1686), Henrico Leone (1689, napisana z okazji otwarcia nowej sceny operowej w Hanowerze) i Arminio (1707). Z muzyki religijnej trwałą wartość zachowała 6-głosowa kompozycja Stabat Mater z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej i organów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.