Telemann

W Hamburgu działał też inny mistrz niemiecki — Georg Philipp Telemann (1681 — —1767), wykształcony w dziedzinie filozofii i prawa, założyciel Collegium musicum w Lipsku, organista i kapelmistrz w wielu miastach niemieckich. Od r. 1721 —przez 46 lat — był miejskim dyrektorem muzycznym w Hamburgu. Niezwykle czynny i ruchli­wy, adaptował wszystko, z czym się w swoich podróżach spotkał (m. in. też wiele polskich melodii). Skomponował więcej niż współcześni mu Bach i Haendel razem wzięci. Napisał w swoim arcypracowitym życiu około 1000 suit orkiestrowych, długie serie muzyki kameralnej, 12 roczników kantat i wiele motetów, 46 pasji, liczne orato­ria, 40 oper i setki dzieł na różne okazje.
W operach na długo przed Gluckiem i Mozar­tem wprowadził motywy charakteryzujące osoby i sytuacje. Szczególnie cenna jest jego muzyka instrumentalna. Za życia był uważany za największego kompozytora niemiec­kiego. Z jego dzieł najpopularniejsze są dziś koncerty instrumentalne (na najróżniejsze instrumenty i z towarzyszeniem przeważnie smyczków), uwertury, suity, tria i sonaty.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.